健康 中华医学 百草药房
砒霜
华夏经纬网   2016-06-16 14:02:09   
字号:

【药材名称】砒霜

【拼音】Pī Shuānɡ

【英文名】Arsenic

【别名】白砒

【出处】出自《日华子本草》。

1.《本草图经》:砒霜,旧不着所出郡县,今近铜山处亦有之,惟信州者佳。其块有甚大者,色如鹅子黄,明澈不杂。此类本处自是难得之物,每一两大块,真者人竞珍之,市之不啻金价。古服食方亦或用之,必得此类,乃可入药。其市肆所蓄,片如细屑,亦夹土石,入药服之,为害不浅。误中,解之用冷水研绿豆浆饮之。

2.《本草别说》:信州玉山有砒井。生不夹石者,色赤,甚如雄黄,近火即杀人,《

【来源】药材基源:为砒石经升华而得的精制品。

拉丁植物动物矿物名:Arsenolite;Arsenopyrite;Realgar;Orpiment

【原形态】1.晶形为八面体,偶尔也有菱形十二面体。歪晶为粒状、板柱状;微晶呈星状、毛发状;集合体呈钟乳状、皮壳状和土状。无色至灰白色,多数带灰蓝、黄或红色色调。条痕白色或带有黄色。有玻璃至金刚样光泽,无晶面可见时则为油脂、丝绢样光泽。解理多组完全,交呈棱角。极脆。硬度为1.5。相对密度为3.7-3.9。能缓慢溶解于水。有剧毒。

2.毒砂 晶体结构属单斜或三斜晶系。晶形多呈柱状,有时为短柱、板柱、双锥状或致密粒块、致密块状等集合体。新鲜面呈锡白色至钢灰色。条痕黑色。金属光泽,不透明,晶体解理中等或不完全,块状集合体见不到解理,断口不平坦。硬度5.5-6。相对密度5.9-6.3。性脆,致密块体用铁锤猛击时有火星,可发出蒜臭气。

3.雄黄 晶体结构属单斜晶系。晶体细小,呈柱状、短柱状或针状,但较少见。通常多呈粒状,致密块状,有时呈土状、粉末状、皮壳状集合体。橘红色,表面或有暗黑及灰色的锖色。条痕浅橘红色。晶体呈金刚光泽,断口树脂光泽。硬度1.5-2,相对密度3.56,阳光久照会发生破坏而转变为淡橘红色粉末。锤击之有刺鼻蒜臭。

4.雌黄 单斜晶系。晶体常呈柱状,往往带有弯曲的晶面,集合体则呈杆状、块状、鸡冠状。柠檬黄色,有时微带浅褐色。条痕与矿物本色相同,惟色彩更为鲜明。光泽视方向不同而变化,由金刚光泽至脂肪光泽,新鲜断面呈强烈的珍珠光泽。半透明。解理完全。硬度1.5-2。比重3.4-3.5。具柔性,薄片能弯曲,但无弹性。

【生境分部】生态环境:1.毒砂 在地表易风化成臭葱石等土状风化物,表面为褐黄、黄白、灰白、绿、红褐、黄褐、黑褐等色,被膜覆盖处,光泽暗淡,硬度低于小刀甚至低于指甲。呵气于臭葱石等土状风化物上,可闻到带砷的臭味。火烧之有升华物,伴发蒜臭气并熔成磁性小球。

2.雄黄 主要为低温热液、火山热液矿床中的典型矿物,与雌黄紧密共生。还见于温泉沉积和硫质喷气孔的沉积物里。偶尔发现于煤层和褐铁矿层中,为有机质分解所产生的硫化氢与含砷溶液作用的产物。

3.雌黄 产于低温热液矿床中,温泉及火山附近也有存在,形成条件完全与雄黄相似,并且与雄黄辉锦矿等密切共生。

资源分布:1.砷华 主产于江西、湖南、广东、贵州等地。

2.毒砂 产出于硫化物矿脉中,或粒状分散于矿脉及围蚀变带中,此时多与白色绢云母、铜黄色“金星状”黄铁矿共存。除古产地陕西、湖北、河南、四川、甘肃、辽宁、山西等地仍有产出外,山东、江西、广东、广西、湖南、吉林、青海、西藏、内蒙古、新疆等地亦有产出。

3.雄黄 主产于甘肃、湖北、湖南、四川、贵州、云南等地。

4.雌黄 主产于甘肃、湖北、湖南、四川、贵州、云南等地。

【性状】性状鉴别 本品为块片或粉末状。白色,体重,无臭,无味,极毒,不可口尝。

【化学成分】主要是三氧化二砷(As2O3)。

【药理作用】三氧化二砷具有砷剂的基本药理和毒理。砷有原浆毒作用,且能麻痹毛细血管,抑制含疏基酶的活性,并使肝脏脂变、肝小叶中心坏死,心、肝、肾、肠充血,上皮细胞坏死,毛细血管扩张。枯痔散中含有白砒,如给兔耳每日涂敷,可致干性坏死,以至脱落;实验表明,不含三氧化二砷的制品则无此作用。枯痔散中含砷量为8-16%左右,易自粘膜面吸收,应用不当,可致急性砷中毒。作为杀灭虫害的农药,误服中毒者亦有报道。

【鉴别】(1)取本品少量,置闭口管中加热,生成白色升华物。(检查砷盐)(2)取本品少量,置木炭火烧之,发生白色气体,并有蒜臭气,于木炭上显一层白色被膜。(检查砷盐)(3)取本品少量,加水煮沸,使溶解,溶液呈弱酸性,通硫化氢则生成黄色沉淀。(检查砷盐)(4)差热分析曲线 吸热335℃(小),825℃(微);放热740℃(小),230℃开始到740℃前,失重—属砷华。

【炮制】《本草衍义》:将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞,着覆器,遂凝结,累然下垂如乳尖,长者为胜,平短者次之。大块者已是下等,片如细屑者极下也,入药当用如乳尖长者。

【性味】辛;酸;热;有毒

【归经】脾;肺;胃;大肠经

【功能主治】劫痰;蚀疮去腐;截疟;蚀腐;杀虫。主寒痰哮喘;疟疾;休息痢;痔疮;瘰疬;走马牙疳;癣疮;痈疽恶疮

【用法用量】内服:入丸、散,1-5毫。外用:研末撒或调敷,或入膏药中贴之。

【注意】本品毒性比砒石更剧,内服极宜谨慎。体虚及孕妇忌服。

1.《品汇精要》:畏绿豆、冷水、醋。

2.《本草蒙筌》:畏羊血。

3.《医学折衷》:大伤胸气,脾胃虚者,切宜戒之。

【各家论述】1.《本草衍义》:砒霜,疟家或用,才过剂,则吐泻兼作,须浓研绿豆汁,仍兼冷水饮。

2.《医学折衷》:疟丹多用砒霜大毒之药,《本草》谓主诸疟风痰在胸膈,可作吐药,盖以其性之至燥,大能燥痰也。

3.《本草经疏》:砒霜,禀火之毒气、复经煅炼,《开宝本草》虽云味苦酸,而其气则大热,性有大毒也。酸苦涌泄,故能吐诸疟风痰在胸膈间。大热大毒之物,故不可久服,能伤人也。砒黄既已有毒,见火则毒愈甚,而世人多用砒霜以治疟,不知《内经》云夏伤于暑,秋必疡疟,法当清暑,益气,健脾,是为正治,岂宜用此大热大毒之药。如果元气壮实,有痰者服之,必大吐,虽暂获安,而所损真气实多矣。

4.《本经逢原》:砒霜疟家常用,入口吐利兼作,吐后大渴,则与绿豆汤饮之。砒性大毒,误食必死。然狂痴之病,又所必需,胜金丹用之无不应者。枯痔散与白矾同用,七日痔枯白落,取热毒之性以枯歹肉也。

5.《日华子本草》:治妇人血气冲心痛,落胎。

6.《开宝本草》:主诸疟,风痰在胸膈,可作吐药。

7.《本草蒙筌》:截疟除吼,膈上风痰可吐;溃坚磨积,腹内宿食能消。

8.《医学入门》:主恶疮瘰疬,腐肉,和诸药敷之,自然蚀落。又治蛇尿着人手足,肿痛肉烂,指节脱落。为末,以胶清调涂。

9.《纲目》:蚀痈疽败肉,枯痔,杀虫。

10.《玉揪药解》:治寒痰冷癖,久疟积痢,疗痔漏瘰疬,心疼齁喘,蚀痈疽腐肉,平走马牙疳。

【摘录】《中华本草》《中药大辞典》  (中医世家)

 

责任编辑:袁丹华

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
·破叶莲
·破天菜
·破头风
·破布叶
·破布木
·破布草
·破牛膝
·破碗掌脚树
·破血丹
·破骨风
·硼砂
·胖儿草
·胖大海
·胖树根
健康策划
 
近日,《健康中国行动》出台。其中提出15个重大专项行动,包括:健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟、心理健康促进等。目标到2030年,全民健康素养水平大幅提升。
“春食野,夏吃苦”看着都能闻到野菜芬芳的气息.不管是椿芽香,还是荠菜鲜,亦或是榆钱的甘甜,四季之中,野菜最鲜美的时候,只有春天!
心灵秘匙
  更多
·每天读书有助提高注意力!
·人类的情感创伤或会影响其儿孙的健康
·长期焦虑,当心大病来袭!
·了解一个人的性格,看他房间就知道!
·情商测试有哪些
·自负是什么
·认知行为疗法是什么
·抗压能力如何提高
生活专题
  更多
·2018北京国际汽车展览会
·中国年进行曲之狗年送福
·2017全国食品安全宣传周
·2017甜蜜情人节
·中国年进行曲之金鸡报喜
·2016北京国际车展
·中国年进行曲之金猴贺岁
热点文章
   
·健身锻炼时听着音乐 到底
·日本人气好物推荐,这次旅
·专门为女性制定的健身计划
·经典家常菜蚂蚁上树的做法
·用力过猛!“中国风”被大
·15种家常面条做法介绍大
·短裙丝袜秀美腿 黑丝白丝
·厨房和冰箱里的“催情剂”
·炒年糕的10种家常做法(
·这六种手势 你能做到几种
消费流行
  更多
·花粉力挺 华为手机8月紧急补货
·包机飞台东!精选“娱乐神卡”6大跨年攻略
·挤下陈庭妮 女神昆凌接美妆DHC代言
·2018年台湾一氧化碳中毒发生54例 致11死171伤
·木村光希、舒淇抢先绽放 宝格丽全新花卉珠宝
·台中花博商机 百货周年庆推花博商品餐饮吸客
·2018绝美新唇膏 肌肤之钥这二支遭疯狂洗版超人气
美食指南
  更多
·中秋不只吃月饼!富基渔港抽好礼、尝风味海鲜
·闷热夏天吃开胃!桂花竹笋蜜火腿、竹笋焖花肉品鲜甜
·霸气芒果布丁牛奶冰 果肉新鲜料实在
·盐烤花雕虾、甜甜圈!新北菜市场藏美味小吃
·屏东大埔杨桃汤藏彩蛋 蜜酿杨桃片让人惊喜
·觅食台北:探寻今年的星级美食
·台东夏安居健康蔬食 太阳般的脆皮锅贴酥脆鲜甜
演出信息
  更多
·2019西安交响乐团户外公演举行 万人雨中共享视听盛宴
·甘肃开启大型少数民族文艺剧目演艺 传承民族文化
·破解“好山好水好无聊” 《印象大红袍》点亮武夷山夜经济
·2019年中国-东盟(南宁)戏剧周开幕 川剧《尘埃落定》亮相邕城
·京剧《新龙门客栈》,邱莫言金镶玉一人演
·话剧《广陵绝》北京人艺首演 展现“道义”精神反思生命自由
·方家胡同小学曲剧《宝船》亮相首都学生演出季
文化收藏
  更多
·太珍贵!这部古籍详细记录了圆明园是如何建造的
·圆明园建造的重要依据《圆明园匠作则例》回家
·《清敕修大藏经》(原版刷印本)入藏甘肃省博物馆
·保利香港2019年秋拍在即 吴冠中《鲁迅故里》将亮相
·青釉提梁倒流壶:“倒而不漏”的神奇国瓷
·全国红色收藏家齐聚山西长治 5万余件藏品展现红色记忆
·张大千两幅画作下月香港拍卖 估价高达近千万港币
  图片看中国   更多
  两岸美景   更多
  镜头中的台湾   更多
华夏健康
健康测评 | 健康服务 | 基因健康 | 健康论坛 | 中医文化 | 自然疗法 | 针灸推拿 | 百草药房 | 民间验方 | 中药常识
---华夏经纬网版权所有---